I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Živě s Noe

P. Jan Balík o pastoraci mladých, socha - Koruna sv. Anežky České

Zábava

Premiéra: 8.11.2019

Výroba: 2019

U příležitosti listopadové Národní svatoanežské pouti do Říma (30. výročí svatořečení Anežky České) se chystá oficiální dar pro papeže Františka. Podívejte se na krátký dokument o díle sochaře Daniela Ignáce Trubače - Koruna sv. Anežky České. Hostem ve studiu je P. Jan Balík, se kterým hovoříme o pastoraci mladých. Jeho nejnovější kniha se nazývá S mladými ke Kristu.

Zábava

Premiéra: 8.11.2019

Výroba: 2019