I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Má vlast

Přerov - kostel sv. Vavřince

Hudba - vážná

Premiéra: 22.12.2019

Výroba: 2019

Záznam koncertu Václava Hudečka a jeho hostů z kostela sv. Vavřince v Přerově.

Program koncertu:
A. Vivaldi – Sonáta F dur, RV 18
1. Preludio, 2. Corrente, 3. Sarabanda, 4. Giga
Václav Hudeček – housle, Martin Hroch – cembalo

G. F. Händel – Sonáta F dur, HWV 363a
1. Adagio, 2. Allegro, 3. Adagio, 4. Bourré, 5. Menuetto
Radek Mattuš – hoboj, Martin Hroch – cembalo

L. Couperin – Suite in F
Allemande grave, Sarabande, Chaconne
Martin Hroch – cembalo

F. Benda – Sonáta a moll, Lee 3.121
1. Larghetto, 2. Vivace, 3. Tempo di Minuetto
Kateřina Krejčová – housle, Martin Hroch – cembalo

G. F. Händel – Triová sonáta E dur, HWV 396
1. Adagio, 2. Allegro, 3. Adagio, 4. Allegro
Václav Hudeček – housle, Kateřina Krejčová – housle, Martin Hroch – cembalo

účinkují:
Václav Hudeček - housle
Kateřina Krejčová - housle
Radek Mattuš - hoboj
Martin Hroch - cembalo


Hudba - vážná

Premiéra: 22.12.2019

Výroba: 2019