I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

7. 11. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 7.11.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Generální audience

Před generální audienci se papež František jako obvykle pozdravil s poutníky. Po několika minutách se však na Svatopetrské náměstí spustil silný déšť. Ve své katechezi se papež zamýšlel nad výjevem z cest svatého Pavla: nad jeho kázáním v Aténách, které v té době byly srdcem Řecka i kultury.


Obnova kostela Santa Maria del Priorato

Jedním z nejstarších kostelů v Římě je kostel Santa Maria del Priorato na Aventinu. Stejně jako přilehlou vilu ho spravuje velkopřevorství řádu maltézských rytířů.


Obnova poutního areálu Horní Police

Známé poutní místo severních Čech, Horní Police u České Lípy, prochází generální opravou. Pomalu chýlí ke svému závěru, ač stavební ruch svědčí o něčem jiném. Nenápadná perla tohoto koutu naší země pomalu vystupuje ze všudypřítomného lešení.


Audioknihy Proglasu

V Masarykově onkologickém ústavu v Brně na Žlutém kopci bylo slavnostně spuštěno nakladatelství s audioknihami nazvané Slyš to.


30 let svobody křesťanství

Panelová diskuse na téma rok 1989 a 30 let svobody křesťanství se konala na biskupském gymnáziu v Brně. Předcházelo jí promítání studentských filmů s cílem propojení studentů s generací pamětníků listopadových událostí.


Seminář na Velehradě

Jednodenní vzdělávací seminář s názvem „Hospodaření s časem a delegování“ se uskutečnil na Velehradě. Byl jedním z řady vzdělávacích kurzů pro kněze a jáhny, který směřuje k aktivizaci života farností. Pořádá ho ČBK za finanční podpory biskupské konference americké.


Hudební výlety

Koncert brněnského Big bandu Cotatcha Orchestra mohli zažít posluchači v Ostravě v rámci Jazzového podzimu. Tento projekt je součástí Hudebních výletů Svatováclavského hudebního festivalu.
Z DIÁŘE


České Budějovice, 9. listopadu

Hubertská mše

Hubertská mše bude slavena také v českobudějovické katedrále. Hudebně ji budou doprovázet Chrámový sbor Borovany, Lišovský pěvecký sbor Bohuslav a Jihočeští trubači.


Rokycany, 9. listopadu

Modlitebník - Křížová cesta totality

Autory audiovizuálního projektu k výročí listopadu jsou malíř Michail Ščigol, básnířka Martina Komárková, výtvarník Ondřej Klos a hudebník Hans Karlsen. Uveden bude v Rokycanech.


Ostrava, 9. listopadu

Předčasně narozené děti

Rodiče a jejich předčasně narozené děti se setkají s lékaři a sestřičkami, které se o ně v prvních dnech života staraly. Bude také představen Deník z inkubátoru, který napsala dětská sestra Veronika Petrášová.


Stará Ves nad Ondřejnicí, 9. listopadu

Biblický den

Program Biblického dne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nabízí pro dospělé odborné přednášky, pro děti hry a soutěže a pro všechny řadu překvapení. Závěr dne bude patřit mši svaté.


Plzeň-Bory, 9. - 17. listopadu

Lidové misie

Duchovní obnovu ve farnosti Plzeň – Bory povede redemptorista P. Michal Zamkovský se svým týmem. Na Slovensku založil misijní společenství Rieka života, které dnes působí i v zahraničí.


Praha, 9. - 12. listopadu

100 let Evangelické teologické fakulty

Sto let od svého založení oslaví Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze mimo jiné slavnostním shromážděním a sympoziem. V kostele U Martina ve zdi budou děkovné bohoslužby


Praha, 10. listopadu

Karol Wojtyla: Miláček

Divadelní scénickou meditaci Karola Wojtyly uvede  Komunitní centrum Matky Terezy v Praze. V týmové režii hrají Lucie Trmíková, Václav Rašilov, Kajetán Písařovic a Martin Dohnal.


Praha, 10. listopadu

Výročí bitvy na Bílé hoře

Ekumenické nešpory v kostele Panny Marie Vítězné připomenou 399. výročí bitvy na Bílé hoře. Povedou je biskup Tomáš Holub a synodní senior Daniel Ženatý. Následovat bude varhanní koncert.
Reportáže Rome reports:

Pope asks for dialogue between faith and culture without “aggression”

Zpravodajství

Premiéra: 7.11.2019

Výroba: 2019