I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

6. 11. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 6.11.2019

Výroba: 2019

Královna Palestiny objímá své děti

Na poutním místě v Deir Rafat se slavil svátek Panny Marie Královny Palestiny. Mnoho křesťanů z různých míst Svaté země přišlo vzdát poctu Matce Boží.


Kola naděje

Pod názvem „kola naděje“ se v Betlémě uskutečnila kampaň upozorňující ženy na nutnost prevence rakoviny prsu. Profesor Moen Kanaan (moen kanán) z Betlémské univerzity přibližuje práci odborníků na poli genetického výzkumu.


Ze Sovětského svazu do Svaté země

Polský veterán Wladyslaw Dabrowski vzpomíná na dlouhou cestu ze Sovětského svazu až do Jeruzaléma, na kterou se vydal v době druhé světové války. Vzpomínková slavnost na křesťanském hřbitově na Hoře Sion připomněla osudy jeho krajanů.


Neapolská komedie v palestinském provedení

Palestinský režisér Ihab Halawa inscenoval v Ramalláhu komedii Eduarda De Filippa „Muž a gentleman“ napsanou původně v neapolském dialektu.


Varhanní festival Svaté země

Šestý ročník varhanního festivalu Svaté země opět rozezněl svými tóny různá města a země, ve kterých působí františkáni Kustodie Svaté země. Na dvaceti místech se uskutečnilo 45 koncertů.

Zpravodajství

Premiéra: 6.11.2019

Výroba: 2019