I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s Drahomírou Míčkovou

Zábava

Premiéra: 7.11.2019

Výroba: 2019

Drahomíra Míčková je výrazná ostravská pěvkyně a zároveň hlasová pedagožka.

Během své třicetileté umělecké praxe, kdy se uplatňovala jak sólově, tak jako sólistka a členka Ženského komorního sboru Františka Háby, dosáhla vysoké interpretační úrovně. Její repertoár zahrnuje vokální díla od období baroka až po 20. století. Jeho podstatnou část představují skladby současných autorů, což ukazuje na velmi široké technické možnosti pěvkyně. Výsledkem její přibližně stejně dlouhé pedagogické činnosti na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a na Institutu pro umělecká studia je řada vynikajících žáků, uplatňujících se jak u nás, tak také v zahraničí.
Její způsob výuky zpěvu je založen na individuálním přístupu k žáku. Vychází z jeho psychických a fyzických daností. Svými pokyny nekultivuje jen hlas žáka, ale celou jeho osobnost.
Celý život se zabývá problematikou špatných pěveckých návyků a hlasových poruch a jejich odstraňováním. Drahomíra Míčková patří k lidem, kteří více než na sebe myslí na druhé. Obdivuhodná je její vůle a potřeba pomáhat handicapovaným dětem, pro které pořádá dobročinné koncerty. Výše uvedené skutečnosti řadí Drahomíru Míčkovou mezi významné osobnosti nejen ostravského hudebního života.

Zábava

Premiéra: 7.11.2019

Výroba: 2019