I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z baziliky sv. Jana v Lateránu

Řím

Duchovní pořady

Premiéra: 13.11.2019

Výroba: 2019

Slavnostní mše sv. na zakončení národní pouti v Římě.

Duchovní pořady

Premiéra: 13.11.2019

Výroba: 2019