I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2019

Výroba: 2019

Přenos mše svaté z katedrály v Praze.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2019

Výroba: 2019