I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

se Sborovým studiem Permoník

Zábava

Premiéra: 5.12.2019

Výroba: 2019

SBOROVÉ STUDIO PERMONÍK působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a Krajském středisku volného času Juventus Karviná. Tvoří jej 7 sborů, tj. 230 zpěváků a zpěvaček ve věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl v roce 1966, jeho zakladateli jsou Eva a Ivan Šeinerovi.
Pomyslným vrcholem Sborového studia Permoník je Koncertní sbor. Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje především vynikající českou soudobou tvorbu.
Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval se skladateli Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem a dalšími. Ze zahraničních autorů jmenujme např. Alexandra Fljarkovského, Igora Vitaljeviče Katájeva, Ofera Ben-Amotse, Paula Salerniho nebo např. Masaru Kawasakiho. Kromě vokálních skladeb sbor interpretuje i hudebně-dramatická díla, jako jsou dětské opery nebo muzikálová tvorba.
Bravurní výkony ho dovedly na nejvýznamnější světová pódia. Zpíval v 15 zemích ve známých koncertních síních Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie, např. v Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal ani česká pódia mezinárodního významu, např. Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu síň v Obecním domě.
Na koncertech po celé Evropě, ale i v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA se Permoník snaží o naplnění svého motta, totiž že zpívání je radost.

Zábava

Premiéra: 5.12.2019

Výroba: 2019