I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

27. 11. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 27.11.2019

Výroba: 2019

Poutníci spěchají do Betléma

Za několik týdnů budou Vánoce a město Betlém zaplavují davy návštěvníků. V bazilice Narození museli prodloužit otevírací dobu až do 20 hodin.


Francouzský biblický institut slaví výročí

Před 100 lety byl otevřen francouzský biblický institut Ecole biblique (ekol biblik). V jeho fotografickém archivu je více než 40 tisíc snímků, které dokumentují dlouhou historii této vědecké instituce spravované dominikány. Za tu dobu si získala světové renomé v biblických a archeologických studijních kruzích.


Betlémský dům Marie Pie Bertolucci

V Betlémě má nové sídlo Komunita Milosrdenství. Pamětní deska na tomto domě připomíná osobnost Marie Pie Bertolucci, která toto laické společenství v Betlémě založila a svůj život věnovala pomoci potřebným. Zemřela v únoru letošního roku.


Svátek sv. Alžběty Uherské

V malé komunitě františkánských sester v jeruzalémském Starém městě se slavil svátek sv. Alžběty Uherské. Zúčastnil se i Kustod Svaté země otec Franceso Patton.


Ulice sv. Jiří v Ramle

Ulice, která spojuje sídlo Ortodoxní Společnosti s pravoslavným kostelem a školou v Ramle, byla nazvána po svatém Jiřím. Pro místní obyvatele je to znamení křesťanské přítomnosti a tradice v tomto městě.

Zpravodajství

Premiéra: 27.11.2019

Výroba: 2019