I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

26. 11. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 26.11.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE

 

Výzva k likvidaci nukleárních zbraní

Prvním velkým setkáním druhé části papežovy cesty po Asii bylo Nagasaki. Zastavil se u pomníku v místě, kam 9. srpna 1945 dopadla atomová bomba. S velkou vážností pozdravil ty, kteří na něho v bouřce a dešti čekali. Dva z těch, kteří přežili, mu podali věnec květů, který položil u památníku se jmény obětí.

 

U památníku japonských mučedníků

Od památníku výbuchu atomové bomby v Nagasaki se papež František vydal na jedno z nejposvátnějších křesťanských míst v zemi, pahorek Nishizaka. Na něm byl v roce 1596 ukřižován první japonský jezuita sv. Pavel Miki se svými pětadvaceti druhy.

 

Duchovní obnova v Uherském Brodě

Na duchovní obnově pod vedením P. Marka Orko Váchy se setkali mladí lidé v Uherském Brodu. Organizátoři připravili adorace, workshopy, přednášky, společenství a modlitby, ale také zábavu a hry. Mottem setkání byla slova Jana Pavla II. „Sloužit znamená být člověkem pro druhé.“

 

Bohoslužba pokání

Bohoslužby pokání v Bystřici nad Olší se zúčastnili představitelé Slezské a Lutherské církve evangelické augsburgského vyznání. Veřejné vyznání svých selhání a prosbu za odpuštění po 25letech od vzájemného odloučení stvrdilo společné prohlášení představitelů obou církví.

 

Budoucí minulost věznice v ulici Cejl

Brno hostilo mezinárodní konferenci nazvanou „Budoucí minulost věznice v ulici Cejl“. Účastníkům byl představen prostor bývalé káznice a možnosti jeho využití v příštích letech.

 

Lampa svaté Cecílie

Lampou svaté Cecílie oslavili hudebníci a zpěváci v Kopřivnici už potřetí svátek své patronky. Kopřivnický spolek Katolická beseda nepolevuje v dobrých nápadech a pořádání akcí pro veřejnost, i když naplnit sály není v dnešní době právě jednoduché.

 

Před adventem na Petrově

V sobotu 23. listopadu bylo v Brně na Petrově živo. V katedrále slavili hudebníci svátek sv. Cecílie a v Diecézním muzeu začal prodej suvenýrových bankovek s vyobrazením katedrály.

 

 

Z DIÁŘE

 

Kopřivnice, 27. listopadu

Koncert Ireny Budweiserové

Benefiční koncert Ireny Budweiserové se uskuteční v kopřivnickém kostele svatého Bartoloměje. Výtěžek pomůže Elence, která kvůli své nemoci potřebuje celodenní asistenci.


České Budějovice, 28. listopadu

Virtuální sítě

Přednáška Petra Šmída a Michala Ksandra na téma Virtuální sítě proběhne v Malém sále Metropolu v Českých Budějovicích. Tématem je aktuální problematika ochrany na internetu.


Ostrava, 28. listopadu

Advent plný Křídlení

Desítky neziskových organizací z celého kraje se budou v Ostravě prezentovat jarmarkem s prodejem vánočních dárků i občerstvení. Budou také zážitkové a kreativní dílny a hudební představení.


Bohdaneč, 29. listopadu

Advent na kolonádě

Na kolonádě lázní Bohdaneč vystoupí žáci základní školy, pěvecký sbor Skřivánek a Žesťová harmonie Pardubice. V sále bude výtvarná dílna a na náměstí se rozsvítí vánoční strom.


Brno, 29. listopadu

František Kolouch: Říkali mu pistolník

Ve farnosti Staré Brno se bude konat beseda o knize Františka Koloucha Říkali mu pistolník. Kniha přibližuje život brněnského rodáka kněze Bohuslava Buriana, který byl vězněm nacismu i komunismu.


Jihlava, 29. listopadu

Adventní jarmark

Na jarmark v Jihlavě zve sbor Českobratrské církve evangelické. Ke koupi budou výrobky chráněných dílen Diakonie a fair trade potraviny z Obchůdku jednoho světa.


Praha, 30. listopadu

Zastavení k obnově manželského slibu

Zastavení v pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze má na programu přednášky, možnost ztišení, svátost smíření a adoraci s požehnáním. Duchovní obnovou bude provázet P. Michal Němeček.


Praha, 30. listopadu

Mezinárodní festival outdoorových filmů

Mezinárodní festival outdoorových filmů bude slavnostně zakončen v městské knihovně v Praze. Kromě vyhlášení vítězů a projekcí oceněných snímků bude i hudba a možnost setkání s mnoha hosty.

  

Reportáže Rome reports:

Pope speaks out against nuclear weapons in Nagasaki

Pope visits memorial to Nagasaki martyrs and prays for persecuted Christians today

Zpravodajství

Premiéra: 26.11.2019

Výroba: 2019