I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

28. 11. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 28.11.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE

 

Mezinárodní konference o pronásledování křesťanů

V Budapešti se konala Mezinárodní konference o pronásledování křesťanů. Maďarská vláda v roli pořadatele na ni pozvala na 650 náboženských vůdců a odborníků ze čtyřiceti zemí.

 

Literární pouť na Velehradě

Třetí ročník literární pouti na Velehradě začal mší svatou v kapli Stojanova gymnázia. Letos se zabývala především životem a literárním odkazem kněze a spisovatele Jakuba Demla. V další části programu představil Josef Beránek svou knihu rozhovorů s jezuitou P. Janem Rybářem.

 

Koncert století reformace

V kostele, kde byla v době české reformace poprvé slavena eucharistie chlebem i vínem, se konal koncert amerického jazzového hudebníka Burneta Thompsona. V triu s Janem Kořínkem a Petrem Nohavicou přednesl jazzové zpracování hudby 15. a 16. století.

 

SMArt Gospel

SMArt Gospel je projekt, který pomáhá dětem se spinální muskulární atrofií, aby mohly jet společně na tábor. Už od roku 2012 se konají před adventem čtyři gospelové koncerty současně v Praze, Plzni, Brně a Ostravě a mají je tam na starost vždy místní gospelové sbory.

 

Červená středa

Letošní Červená středa v Praze začala mezinárodní konferencí ve Vlasteneckém sále Karolina. V tento den si připomínáme věřící celého světa pronásledované pro svou víru. Po společné modlitbě se účastníci vydali ke dvěma pražským kostelům symbolicky nasvíceným rudou barvou a svou pouť pak zakončili u Staronové synagogy.

 

Festival Musica Pura

Pátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Musica Pura hostil divadelní sál Domu kultury města Ostravy.

 

 

Z DIÁŘE

 

Litoměřice, 30. listopadu

Zádušní mše za Karla IV.

Zádušní mše svatá za Karla IV. se bude konat na Litoměřickém hradě, kde panovník několikrát pobýval. Hlavním celebrantem bude generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek.


Svatá Hora, 1. prosince

Hudba Johanna Sebastiana Bacha

Dvě Bachovy adventní kantáty přednese ve svatohorské bazilice Vepřekův smíšený sbor a sólisté s doprovodem komorního orchestru. Nové svatohorské varhany rozezní chorální předehry téhož autora.


Milevsko, 1. prosince

Učitel a žák

V Milevsku se koná koncert k výročí Františka Vincence Kramáře. Kromě jeho skladeb zazní také díla Ludwiga van Beethovena. Účinkuje Pro Arte Trio a klarinetista Jiří Krejčí.


Pardubice, 1. prosince

Charitativní jarmark

Vánoční jarmark v Pardubicích nabídne množství drobných dárků, jejichž zakoupení pomůže rodinám s nemocnými dětmi: Výtěžek z prodeje bude zaslán Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. 


Želiv, 1. – 31. prosince

Vánoce v klášteře

Vánoce v želivském klášteře začnou otevřením výstavy více než dvou set betlémů Josefa Horkého. Bude také prohlídka kostela a kláštera v doprovodu Gorazda Tomáše Plavnického.


Štípa, 1. prosince

Adventní náměstí

Na Adventním náměstí ve Štípě si bude možné vyrobit adventní věnec, který požehná místní farář František Sedláček. Vystoupí také mládežnická schola a zpěvák a skladatel Jiří Březík.


Stonava, 1. prosince

Vzpomínka na oběti důlního neštěstí

Oběti loňského důlního neštěstí na Dole ČSM připomene bohoslužba ve Stonavě v souvislosti se svátkem patronky horníků sv. Barbory. Na mši svatou byli pozváni těžaři, hornické rodiny a další hosté.


Olomouc, 2. prosince

Setkání u studny

Prosincové Setkání u studny v Olomouci má název „Význam biskupství pro Olomouc a Moravu“. Historik Ladislav Jakub rovněž představí některé významné olomoucké arcibiskupy. 

Reportáže Rome reports:

Hungary seeks allies against Christian persecution with political and religious leaders

Zpravodajství

Premiéra: 28.11.2019

Výroba: 2019