I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Strahov

Duchovní pořady

Premiéra: 8.12.2019

Výroba: 2019

Přenos bohoslužby z 2. neděle adventní. Celebruje P. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., emeritní opat Strahovského kláštera.

Duchovní pořady

Premiéra: 8.12.2019

Výroba: 2019