I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dáváme lidem naději

Charita Valašské Meziříčí a její činnost

Dokumentaristika

Premiéra: 30.11.2019

Výroba: 2019

Charita Valašské Meziříčí působí také v Rožnově pod Radhoštěm a několika dalších obcích. Pomáhá potřebným v širokém spektru od nemocných, hendikepovaných a seniorů až po ty, kteří jsou v sociální nouzi nebo ztratili domov. Pomoc klientům v obtížné životní situaci se opírá o snahu umožnit jim návrat do plnohodnotného života. Charita má několik vlastních zařízení, kde uživatelé bydlí nebo kam mohou pravidelně přicházet, velmi nemocné však pečovatelky navštěvují doma, aby mohli žít co nejdéle ve svém důvěrně známém prostředí. Dokument přibližuje pestrou paletu poskytovaných služeb i náročnou práci obětavých lidí, kteří nacházejí radost v pomoci bližním.


Dokumentaristika

Premiéra: 30.11.2019

Výroba: 2019