I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Koncert Naděje pro Irák

bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

Hudba - vážná

Premiéra: 7.12.2019

Výroba: 2019

Výjimečnou společenskou a kulturní událostí je koncert pro pomoc křesťanům v Iráku. Koncert se pořádá pod záštitou apoštolského nuncia Charlese Daniela Balva, kardinála Dominika Duky a arcibiskupa Jana Graubnera. Výtěžek koncertu bude určen především na pomoc obyvatelům iráckého města Karakoše a blízkého okolí při obnově jejich domovů.

Koncert se koná v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze.

Tento koncert je mimořádný také hudbou, která na něm zazní. Na koncertu zazní díla od baroka až po současnost v unikátním nástrojovém obsazení. Na tubu a panovu flétnu hraje Marian Jurečka, poslanec Poslanecké sněmovny Parlametu ČR, který je iniciátorem tohoto koncertu. Mezi dalšími nástroji zazní příčná flétna, hoboj, klavír a lesní roh.

Premiéru koncert živě přenáší televize Noe a Radio Proglas.

Marian Jurečka v posledních letech Irák opakovaně navštívil v době bojů s Islámským státem i po osvobození a ví, jak obtížná je situace v postižených regionech a jak je naše pomoc důležitá a zároveň adresná.

Společně prosíme o Vaši štědrost a finanční podporu účelu této benefice, a to buď přímo na místě konání koncertu, nebo darem na sbírkové konto č. ú. 44336622/0800, v. s. 911520, které spravuje  Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, 779 00 Olomouc

účinkují:  Porta Benefica
Monika Rozsypalová – příčná flétna
Lenka Pajurková – hoboj, klavír
Oldřiška Honsová – zpěv, klavír
Karel Lukeš – lesní roh
Marian Jurečka – tuba, panova flétna
Petr Kužvart - trumpeta, j.h.

Ondřej Škoch a kapela Napořád:
Ondra Škoch – kytara, zpěv
Josefína Čermáková – zpěv
Petr Kužvart – trumpeta, zpěv
Jiří Mašek – baskytara, zpěv


Hudba - vážná

Premiéra: 7.12.2019

Výroba: 2019