I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

11. 12. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 11.12.2019

Výroba: 2019

Relikvie jesliček se vrátila do Betléma

Do Svaté země se vrátila malá část dřeva z jesliček, ve kterých podle tradice spočívalo Dítě Ježíš. Je to dar papeže Františka Kustodii Svaté země.


Začala adventní doba

Zástup lidí přivítal v Betlémě Kustoda Svaté země. Na adventním věnci se rozsvítila první svíce, začal čas příprav a očekávání Vánoc.


Vánoční strom v Betlémě

Velký vánoční strom byl rozsvícen na náměstí Jesliček v Betlémě. I letos to bylo spojeno s velkou slavností a zájmem obyvatel města.


Přátelství Lior a Manar

Manar je arabská dívka muslimského vyznání z východního Jeruzaléma. Lior je mladá židovka z Tel Avivu. Patří ke skupině žen, které se setkávají na sociálních sítích, aby si navzájem osvojily arabský a hebrejský jazyk.


Komunita Giuseppe Dossettiho

Malá řeholní komunita působí už asi 30 let v Ain Ariku nedaleko Ramalláhu. Kdysi to byla křesťanská obec, dnes tady žijí téměř výhradně muslimové.


Betlém na fotografiích Maurice Michela

Fotograf Maurice Michel zachytil proměny Betléma v posledních 65 letech. Černobílé snímky připomínají místa, události a příběhy, jež pomalu mizí z kolektivní paměti lidí.

Zpravodajství

Premiéra: 11.12.2019

Výroba: 2019