I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bach trochu jinak

Hudba - benefice

Premiéra: 9.12.2019

Výroba: 2019

Johann Sebastian Bach trochu jinak je unikátně koncipovaný pořad slova a hudby. Cílem pořadu není podat v rámci koncertu ucelený a vědecký pohled na Bacha, ale nabídnout posluchačům myšlenky, které je přivedou k chápání Bacha jako člověka, jenž chodil po této zemi a zároveň vzhlížel k Bohu. Koncert je určen pro široké publikum, které je naladěno na vnímání krásné hudby a inspirativního slova, nepotřebuje vědecká zdůvodnění, inovativní modely ani racionální berličky v prožívání a vnímání pocitů, které se odrážejí v Bachově hudbě. Stačí se otevřít lidskému i duchovnímu v Bachově hudbě. Účinkují: Veronika Holbová (soprán), Taťjana Medvecká (slovo), Eliška Novotná (klavír), Halina Františáková (housle).

Hudba - benefice

Premiéra: 9.12.2019

Výroba: 2019