I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ze svátku sv. Štěpána

kostel sv. Bartoloměje Ostrava - Nová Ves

Duchovní pořady

Premiéra: 26.12.2019

Výroba: 2019

Přenos bohoslužby.

Duchovní pořady

Premiéra: 26.12.2019

Výroba: 2019