I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bez hábitu

Společnost sester Ježíšových

Publicistika

Premiéra: 14.4.2010

Výroba: 2008

Kdo jsou sestry Ježíšovy? Jedná se o katolickou církví schválenou řeholní společnost pro ženy, které jsou povolány k radikálnímu následování Krista. Jako Bohu zasvěcené ženy spojují ve svém životě práci s duchovním životem. Jde jim o zásadní rozhodnutí se pro Boha, jehož láska se zjevila v Ježíši Kristu. Na ni sestry odpovídají svým "magis" ve službě v jeho království. "Hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit" je náplní jejich života, který je ražen exerciciemi svatého Ignáce. To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v dalším pořadu Bez hábitu.

Publicistika

Premiéra: 14.4.2010

Výroba: 2008