I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Dagmar Pohunková - lékařka a publicistka

Dokumentaristika

Premiéra: 21.3.2011

Výroba: 2008

MUDR. Dagmar Pohunková se narodila v roce 1929 ve Vídni (Rakousko). Promovala na pražské LF UK v r. 1953, praktická lékařka v Hořovicích, pak redaktorka ve Státním zdravotnickém nakladatelství, ve Zdravotnických novinách, lékařka na radioizotopovém oddělení ve FN v Praze-Motole. Předsedkyně Etické komise MZd ČR. Autorka esejů a sloupků, překladatelka z němčiny. 

Dokumentaristika

Premiéra: 21.3.2011

Výroba: 2008