I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Znovu v Nazaretu

Archeologie a tradice Ježíšova města

Dokumentaristika

Premiéra: 29.12.2019

Výroba: 2017

Známý italský novinář a dokumentarista Alberto Castellani se tentokrát vydává do Nazareta, města svázaného s důležitými biblickými událostmi. Bylo to místo spojené nejen s andělským zvěstováním Panně Marii, ale také s méně známou kapitolou Ježíšova dětství a dospívání. Kde přesně se nacházel dům, ve kterém žila Svatá rodina a kde se malý Ježíš učil tesařské řemeslo od svého pěstouna Josefa? Mohou na tuto otázku dát odpověď současné archeologické výzkumy?

Castellani se spojil s renomovaným anglickým historikem a archeologem Kenem Darkem. Darkův odborný zájem zahrnuje římskou epochu a pozdní antiku. Zabývá se archeologickým výzkumem v městském prostředí Blízkého východu v prvních staletích. Od roku 2006 spolupracuje s Palestinskou výzkumnou nadací a podílí se na projektu archeologického výzkumu v Galileji a zvláště v Nazaretu.

Castellani věnuje pozornost důležitému písemnému pramenu – spisu De Locis Sanctis. Ten zachycuje vyprávění poutníka Arculfa, který se v 7. století vydal do Palestiny na posvátná místa. Jeho svědectví zapsal představený kláštera na anglickém ostrově Iona – Adamnan. Tento poutník hovoří o existenci chrámu, který byl postaven na místě tzv. Domu obživy, tedy domu, ve kterém žila Svatá rodina.

Profesor Ken Dark uskutečnil archeologický výzkum na stejném místě a s jeho výsledkem seznamuje nejen odbornou veřejnost, ale i diváky Castellaniho filmu, který uvádíme na televizi Noe.

Dokumentaristika

Premiéra: 29.12.2019

Výroba: 2017