I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ukrajina: Skutky apoštolů

O 2000 let později

Dokumentaristika

Premiéra: 27.1.2020

Výroba: 2018

„Boží volání je zvláštní věc. Vždy jsem chtěl být doktorem, ale během zkoušky na lékařskou univerzitu, jsem se v znenadání rozhodl stát se knězem. Vstal jsem a odešel pryč. Dostal jsem se do tajného semináře. A tak jsem šel vstříc velkému neznámu.“ P. Jerzy Zimiński MCI

Dnešní ukrajinská řeckokatolická církev je největší východní katolickou církví s živou komunitou čítající více než 5 milionů věřících. Roku 1991, když polský kněz P. Jerzy Zimiński vyšel vstříc „velkému neznámu“, se díky jeho velkému zapálení začala obnovovat církev. Pod nadvládou Sovětského svazu byla řeckokatolická církev na Ukrajině komunistickými úřady zakázána a prakticky vymýcena. Katolíci byli perzekvováni a mnoho jich bylo uvězněno nebo i zabito. Kostely byly přestavěny na kina, sklady a stáje. S příchodem Perestrojky, pádem Sovětského svazu a deklarací nezávislosti Ukrajiny, se vytvořil nový prostor pro práci církve. Roky ateistické propagandy ale zapříčinily, že mnoho Ukrajinců žije v duchovní prázdnotě. Do této prázdnoty se rozhodli vstoupit misionáři z celého světa. Tento dokument zachycuje příběh otce Jerzyho a vystoupení řeckokatolické církve z katakomb na světlo. Umožňuje také náhled do historie řeckokatolické církve na východní Ukrajině.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.1.2020

Výroba: 2018