I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Fatima: Poselství Rusku

Dokumentaristika

Premiéra: 20.1.2020

Výroba: 2019

Poselství Fatimy se naléhavě obrací na Rusko se základními myšlenkami křesťanství z doby před schizmatem. Moudrou možností není zesílit nepřátelství, ale společně bojovat proti korupci lidstva.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.1.2020

Výroba: 2019