I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Jitka Jonová - To byl František kardinál Tomášek

Vzdělávací pořady

Výroba: 2019

Záznam přednášky doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D., o životě Františka kardinála Tomáška.

Vzdělávací pořady

Výroba: 2019