I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

08. 01. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 8.1.2020

Výroba: 2019

1 leden: Matka Boží a mír

Slavnost Matky Boží Panny Marie se slavila první den nového roku na celém světě včetně Latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Je to také Světový den míru.


Příklad lásky Svaté rodiny

První neděli po Vánocích se slaví svátek Svaté rodiny. V Nazaretu následovalo po mši svaté procesí k místu, kde vyrůstal Ježíš s Pannou Marií a Josefem.


Svátek prvomučedníka Štěpána

Na druhý svátek vánoční 26. prosince, kdy si církev připomíná prvomučedníka sv. Štěpána, se věřící vydali do jeruzalémského údolí Cedronu, kde byl podle tradice světec kamenován.


Chanuka v Jeruzalémě

Osmidenní židovský svátek světel – chanuka slavili někteří židé v Jeruzalémě společně s křesťany i muslimy.


Jesličky solidarity

Řeholní řády, kongregace a komunity v Betlémě rozvíjejí různé sociální a edukativní aktivity. Ve městě Ježíšova narození vládne duch solidarity po celý rok.


Vánoční í hudba pro dětské pacienty v Betlémě

Jeden mládežnický hudební soubor se rozhodl věnovat zvláštní dárek pacientům nemocnice Caritas Baby Hospital a institutu Effeta v Betlémě.

Zpravodajství

Premiéra: 8.1.2020

Výroba: 2019