I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR- Kulturní magazín

o Lazaru Widemannovi

Publicistika

Premiéra: 14.9.2020

Výroba: 2020

Tentokrát si v Artbitru představíme sochaře a řezbáře Lazara Widemanna. Narodil se 13. prosince 1697 v Plzni, plzeňským měšťanům Kristiánovi a Markétě. Lazar Widemann patří k nejvýraznějším zjevům českého barokního sochařství, i když je většinou je znám jen v úzkém kruhu obdivovatelů. Ten se, dlužno dodat, stále více rozšiřuje. Widemannovu sochu Josefa s Ježíškem nalezneme také na místě, kde byste ji nečekali, přímo na Staroměstském náměstí, kde zdobí roh jednoho z domů. Lazar Widemann se řemeslu vyučil v dílně svého otce Kristiána. Někde se však uvádí, že zručnost a technickou jistotu získal v Donnerově dílně běhen tovaryšské cesty, kterou podnikl do Itálie a dalších zemí.  Po otcově smrti v roce  1725 se vrátil do Plzně a brzy sochařskou dílnu převzal. V Čechách vytvořil řadu významných soch a řezbářských celků. K jeho nejlepším dílům patří výzdoba zámku Konopiště, hlavně výzdoba zámecké kaple sv Jiljí. Nejslavnějším Widemannovým dílem je jezdecká socha sv. Jiří v boji s drakem z roku 1746, která se nachází na zámeckém nádvoří v Křimicích

Publicistika

Premiéra: 14.9.2020

Výroba: 2020