I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pošta pro Holuba

Žena v církvi

Publicistika

Premiéra: 9.3.2020

Výroba: 2019

Byla stvořena z žebra Adamova, a proto by Adamovi měla sloužit a podřídit se. Navíc to byla ona, Eva, žena, co ho zlákala k hříchu sníst jablko ze stromu poznání. "Je to ďáblovo sémě," hlásala kdysi církev, a proto žena nemohla zastupovat vyšší církevní pozice. 

Doba se ovšem změnila, nicméně ženy stále nezastávají žádný vysoký církevní post. Jak je to možné? A kdy se to změní? I tomu se věnovali církevní hodnostáři na říjnové synodě. Dozvíme se, jestli se budou moci v brzké době podle biskupa Holuba i ženy hodnotit postem jako kněz nebo biskup.

Chce církev zůstat ryze striktním společenstvím, protože změny vnímá jako škodlivé a žena ráda mění věci mnohem častěji než muž? Ať jsi žena nebo muž, rozhodně se na nás podívej a svůj názor si udělej!

Publicistika

Premiéra: 9.3.2020

Výroba: 2019