I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pošta pro Holuba

Kněžství dnes

Publicistika

Premiéra: 30.3.2020

Výroba: 2019

Kněží jsou považováni za svaté muže. Jejich pověst byla ale poslední dobou v některých směrech zpochybňována. Budeme se ptát pana biskupa, proč by člověk měl a chtěl vlastně knězem být.

Celibát - věc, kterou musí kněží dodržovat. Ovšem ne vždy se tak děje. Jaký je důvod pro dodržování celibátu a jak těžké je pro pana biskupa nést jeho břímě?

Dále se pana biskupa zeptáme, zda je důležité, aby mladí kněží měli v církvi větší slovo.

Poslední otázka. kterou se pan biskup bude zabývat, je objektivita kněžích. Může kněz během mše ovlivňovat myšlení věřícím a podsouvat jim svůj pohled na věc?

Sledujte nás a dozvíte se víc.

Publicistika

Premiéra: 30.3.2020

Výroba: 2019