I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

4. 3. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 4.3.2020

Výroba: 2020

Popeleční středa v Jeruzalémě

Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. V Jeruzalémě se slavila liturgie v bazilice Božího hrobu, přímo na místě Kristova prázdného hrobu.


Středomoří – hranice míru

O míru, migraci a dialogu diskutovalo 58 biskupů a patriarchů z 20 zemí z oblasti kolem Středozemního moře. V Bari se za účasti Svatého otce konala konference na téma Středomoří – hranice míru.


Řeholní sestry pokračují ve studiu

Konference představených ženských řeholí uspořádala další formační kurz, který byl zamřen na prohloubení znalostí o vztazích mezi křesťanským, muslimským a židovským prostředím ve Svaté zemi. Konal se na institutu Effeta v Betlémě.


Velkopáteční sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi

Zvláštní příspěvek věnujeme Velkopáteční sbírce, díky které mohou františkáni z Kustodie Svaté země uchovávat kulturní i náboženské dědictví na posvátných místech ve Svaté zemi a také podporovat místní křesťany.

Zpravodajství

Premiéra: 4.3.2020

Výroba: 2020