I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Věk reforem

Západní schizma

Dokumentaristika

Premiéra: 27.6.2020

Výroba: 2018

Období 12. a 13. století poznamenalo rozkvět církve a papežství: budovaly se impozantní katedrály, mobilizovaly se křížové výpravy... Velcí světci a teologové formátu Tomáše Akvinského vštěpovali celému evropskému kontinentu pevnou a jednotnou nauku. Světská společnost a umění byly prodchnuty křesťanstvím. A tak nikdo netušil, že Petrova bárka bude v následujících třech stoletích proplouvat bouřlivými časy úpadku, krize… a nakonec ji čeká pracná obnova.

Ve 14. a 15. století zde najednou máme vleklé spory, šíří se bludné nauky, a roku 1378 začíná velké západní schizma. Jsou zde dva papežové. Klement VII. se rozhodl vrátit do Avignonu a Urban VI. zůstal v Římě. Evropa se rozdělila na dvě obedience. Síly byly velmi vyrovnané. Dokonce i ti nejvýznamnější světci té doby byli zastánci jedné nebo druhé strany: svatá Kateřina Sienská byla na straně římského papeže, zatímco svatý Vincenc Ferrerský uznával avignonskou obedienci.

A koncil v Pise, který má roku 1409 krizi vyřešit, ji naopak ještě vyhrotí: už zde nejsou dva papežové, ale hned tři. Následuje koncil v Kostnici, který se zapíše do dějin černým písmem díky upálení Mistra Jana Husa. I když konciliární krize, která ohrožovala církev, skončila jasným znovupotvrzením primátu papeže, konciliarismus skrytě pokračoval dál, až do luteránské reformace v 16. století.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.6.2020

Výroba: 2018