I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Věk reforem

Evropa před Tridentem

Dokumentaristika

Premiéra: 11.7.2020

Výroba: 2018

Velkolepý vývoj pěti kultur – německé, italské, španělské, francouzské a anglické – během 16. století potvrdil myšlenku, že Evropa byla jakýmsi druhem společnosti pěti. Španělsko a Německo měly sklon považovat se za spřátelené národy, vzhledem k hegemonickým aspiracím Francie, nejbohatší a nejvíce osídlené země. A všechny tyto národy se bály jednoho společného nepřítele: „Turků”, kteří od dobytí Konstantinopole v roce 1453 nebezpečně tlačili islám do srdce Evropy.

Nestřídmost monarchů, kteří uskutečňovali státní zájem, postupně zničila staré prostředky svobody městských a obecních samospráv, sdružení, univerzit a církevních institucí. Každá monarchie usilovala o větší moc a víc území. Už nebyl akceptován žádný návrh vybudovat v Evropě nějaké nové „civitas christiana”, tedy „křesťanskou obec“. A když španělští Habsburkové, ještě před protestantským rozkolem, navrhnou jakýsi druh všeobecné katolické aliance, jsou krutě odmítnuti.

Tridentský koncil chtěl definovat svobodu lidské osoby s ohledem na její věčný cíl a na ustanovení pocházející od jejího Stvořitele. Ale některé katolické monarchie se zdráhaly a využily protestantské schizma k tomu, aby církvi kladly podmínky a omezení. Španělští monarchové šli jinou cestou. V péči o čistotu katolické nauky ustanovili trvalé inkviziční soudy, které byly součástí státu, ačkoliv je tvořili klerici. Posláním Svaté inkvizice bylo dohlížet na přečiny, které ohrožovaly náboženskou jednotu: hereze, čarodějnictví, doktrinální odchylky, delikty proti víře, sodomie a podobně. Z inkvizice se však postupně stal represivní systém ve službách státu. S tématem inkvizice je úzce spojeno téma židů. Je to problém, o němž se v 15. století v zemích jako Francie, Anglie, Rakousko a větší část Německa už nemluvilo, neboť tam byl judaismus zakázaný. Židé byli vyhnáni do odlehlých končin Evropy, Polska a Španělska, přičemž v Papežském státě zůstali nevelkou menšinou. Do tohoto ovzduší v Evropě přináší další rozdělení Lutherova reformace.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.7.2020

Výroba: 2018