I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Věk reforem

Tridentský koncil

Dokumentaristika

Premiéra: 1.8.2020

Výroba: 2018

Dramatické rozdělení církve a Evropy, jež způsobil Luther, ukázalo, že katolická reforma, po níž volali křesťané, je neodkladná. Rodila se postupně, se vzlety i pády, již více než sto let předtím. Toto úsilí o obnovu vyvrcholilo nejdůležitější církevní událostí 16. století: ekumenickým koncilem v Tridentu, který probíhal v různých etapách v letech 1546 až 1563.

Na tomto velkém koncilu se spojily dávné proudy teologické obnovy, které vznikly v lůně církve, s novou apologetickou teologií. Aby vyvrátili Lutherovy argumenty, opírali se tito teologové jak o Písmo svaté, tak o starověké církevní otce. Tak ukázali, že Římsko-katolická církev je pokračovatelkou prvotního křesťanství, navzdory lidským slabostem.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.8.2020

Výroba: 2018