I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Výpravy do divočiny

Afrika Dr. Emila Holuba

Publicistika

Premiéra: 10.3.2020

Výroba: 2020

Náš štáb bude natáčet živě z jeho rodiště v Holicích přímo v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba. Besedovat budeme mezi jeho sbírkami, které patří k tomu nejcennějšímu, co naše muzea mají z Afriky 19 stol.! Význam tohoto českého lékaře, cestovatele, kartografa a etnografa dalece přesáhl naše hranice. Jeho život a dílo si připomínáme i proto, že nedávno, 21. února, uplynulo již 118 let od jeho úmrtí. Afrika 19. stol. byla opravdovou neprobádanou divočinou. Pojďme a společně se ponořme, do dnes již ztraceného afrického ráje. Jsme schopni a ochotni něco pro záchranu přírody, která je naší nedílnou součásti, přinést, učinit, obětovat?

Hosty budou vedoucí Petra Hurbanová a bývalá vedoucí Jitka Koudelková.

V průběhu vysílání můžete klást našim hostům otázky SMS na tel.č. 775 177 377 anebo emailem na vysilani@tvnoe.cz

Publicistika

Premiéra: 10.3.2020

Výroba: 2020