I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Až na pokraji: Církev papeže Františka

Dokumentaristika

Premiéra: 15.3.2020

Výroba: 2018

Ztratili své domovy v Sýrii a Iráli. Uprchli do Rakouska bez dokladů i bez znalosti tamějšího jazyka. Ale tam jim poskytla stravu Gordianova rodina - obyčejní křesťané, kteří otevřeli dveře svého domova. Po velmi krátké době se cítili vítaní. Jiní nikdy neměli rodinu. Avšak díky lidem, jako je Thomas na Filipínách nalezlo mnoho dětí domov, ve kterém mohou vyrůstat a jít dál s důstojností. Důstojnost, o kterou někteří, jako Franco, na nějakou dobu přišli, protože spadli do světa drog. Nyní je možné problémy jimi způsobené řešit na této farmě v Uruguai. Díky pomoci druhých překonávají závislost. Někteří lidé také žijí na okraji společnosti. Jako například transexuálové, kterým pomáhá sestra Monica. Úcta a osobní pozornost ji dává novou naději. Každému z nich se dostává podpora křesťanů, kteří zacházejí do extrémů, aby pomohli a byli blíže těm, kteří trpí nejvíc. Jak se církev mění s papežem Františkem? Jak moc katolíci naslouchají jeho poselství? Jaký společenský dosah má úsilí katolíků změnit svět v různých částech světa?

Dokumentaristika

Premiéra: 15.3.2020

Výroba: 2018