I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

18. 3. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 18.3.2020

Výroba: 2020

První postní putování

V Jeruzalémě začala tradiční postní procesí. Františkáni i místní křesťané v postní době putují na místa spojená s Pašijemi. První pouť vedla ke svatyni Dominus Flevit na Olivové hoře.


Stipendia pro studenty ve Svaté zemi

Každý rok umožňuje Kustodie Svaté země až pěti stům mladým lidem z Palestiny možnost univerzitního studia. Cílem je přimět je, aby neodcházeli do ciziny. I tyto projekty jsou součástí podpory křesťanů ve Svaté zemi a financují se díky Velkopáteční sbírce.


Slavnost v katolické farnosti v Káhiře

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v katolické farnosti v egyptské Káhiře, přivítali věřící novou sochu svaté Rity.


Betlém v čase koronaviru

Život v Betlémě, který je jindy plný turistů a návštěvníků, se zastavil poté, co se objevily první případy nákazy koronavirem. Latinský patriarchát vyzývá všechny obyvatele, aby se nenechali přemoci strachem, ale zachovali klid a naději.

Zpravodajství

Premiéra: 18.3.2020

Výroba: 2020