I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dům ze skla?

s Josefem Pazderkou

Publicistika

Premiéra: 16.3.2020

Výroba: 2020

Publicista Josef Pazderka, vzdělaný rovněž v historii, patří mezi osobnosti, které dění u nás i v zahraničí nejen sledují, ale také spoluutvářejí a s porozuměním komentují. Budeme mluvit o tom, co hýbe dnešní společností, a pokusíme se zodpovědět vaše otázky. Moderuje Irena Pulicarová.

Publicistika

Premiéra: 16.3.2020

Výroba: 2020