I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poletuchy

na skok do propasti

Zábava

Premiéra: 21.3.2020

Výroba: 2020

Nejen vítr posílá Poletuchy na vandr, ale někdy i diváci. Březnové zastavení doporučila paní Cupalová  z Valšského Meziříčí. Co tentokrát Jožin poznal a uviděl na březích řeky Bečvy je opravdu hodně zajímavé. A tak i tento díl nazvaný Na skok do propasti potvrdí, kolik je u nás pozoruhodností.

Podrobnější informace o všech zastaveních ukáže až pořad sám, protože Jožin tuto návštěvu pojednal  trochu  tajemně.

Navštívená místa:
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Hranická propast
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Zábava

Premiéra: 21.3.2020

Výroba: 2020