I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Litanie loretánské Jakuba Jana Ryby

Obrazy pražské Lorety na Hradčanech

Duchovní pořady

Premiéra: 1.5.2009

Výroba: 2008

Prostřednictvím tohoto příspěvku můžete prožít společně s TV NOE mariánskou modlitbu zpívanou v latinském jazyce na hudbu známého českého hudebního skladatele Jana Jakuba Ryby. Během zpěvu uvidíte obrázky fresek, které jsou součástí známého poutního místa v Praze na Hradčanech pražské Lorety. foto:www.wikipedia.cz

Duchovní pořady

Premiéra: 1.5.2009

Výroba: 2008