I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kmochův Kolín 2019

Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

Hudba - ostatní

Premiéra: 9.5.2020

Výroba: 2019

Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově vznikl v září roku 2003 a navázal na tradici malého dechového orchestru, který působil na hudební škole od roku 1979.
Orchestr se rozšířil o saxofonovou sekci, basklarinet, hoboj, fagot, využívá širokého spektra bicích nástrojů a dalších hudebních nástrojů (klavír, harfa) patřících do moderního obsazení současných velkých dechových orchestrů.
V současné době má orchestr přes šedesát hudebníků, jeho členy jsou žáci hudebního oboru, studenti středních i vysokých škol, učitelé a absolventi školy.

Základem repertoáru jsou koncertní skladby našich i zahraničních autorů, ale také transkripce populárních melodií různých žánrů. Aktuálně se orchestr zaměřuje na propagaci skladeb patřících do tzv. symfonické dechové hudby.
Soubor se stal nedílnou součástí kulturního dění nejen v regionu, ale úspěšně reprezentuje školu a město i v zahraničí. Vedoucím orchestru je Rudolf Prosecký.

Hudba - ostatní

Premiéra: 9.5.2020

Výroba: 2019