I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře

Desatero

Zábava

Premiéra: 14.4.2022

Výroba: 2022

Desatero tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. Dvě kamenné desky, které Bůh na hoře Sinaj předal Mojžíšovi. První deska obsahuje přikázání o vztahu člověka k Bohu, druhá mluví o vztahu k ostatním lidem. Už Mojžíš ty desky v hněvu rozbil, Hospodin je ale zase obnovil. Tato událost se v dějinách lidstva stále opakuje. Pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou tato pravidla zastaralá, nemoderní, obtěžující. I my se zas a znovu pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám je ale zas a znovu v podobě svědomí vrývá do našich srdcí.

Účinkují:
CM Danaj, Strážnice, primáš Jan Gajda, um. ved. Magdalena Múčková
Ladislav Sovič (varhany)
Lenka Gajdová
Petr Galečka
Pavel Múčka
ženský sbor Netáta, Strání
mužský sbor Krasavci, Ostrožská Nová Ves
Vladimír Doskočil (čtené slovo)

Zábava

Premiéra: 14.4.2022

Výroba: 2022