I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kmochův Kolín 2019

Velký DO Dolní Chvatliny - Kolín

Hudba - ostatní

Premiéra: 9.7.2020

Výroba: 2019

Záznam vystoupení Velkého dechového orchestru Kolín – Dolní Chvatliny na festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín.

Velký dechový orchestr Dolní Chvatliny má více jak stoletou tradici. 

Od roku 1937 vedl orchestr Jan Zeman z Horních Chvatlin. Od roku 1956 se stává zřizovatelem orchestru Veřejný požární útvar Kolín a funkci kapelníka přebírá syn Jana Zemana, Vladimír.

Orchestr se za dobu své existence stal jedním ze špičkových civilních velkých dechových orchestrů naší vlasti. Uskutečnil desítky zahraničních zájezdů po celém světě a stal se vítězem mnoha soutěží, jak doma, tak v zahraničí. Orchestr spolu s Městskou hudbou Františka Kmocha stál u zrodu festivalu Kmochův Kolín.

Od roku 1977 do roku 2000 bylo zřizovatelem Federální ministerstvo spojů, později Telecom. Současným zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny.

Uměleckým vedoucím souboru je hudební pedagog a aranžér pan Josef Šťastný.

Hudba - ostatní

Premiéra: 9.7.2020

Výroba: 2019