I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Život Ježíše Krista (2/2)

Dramatická tvorba

Premiéra: 11.4.2020

Výroba: 2003

Život Ježíše Krista detailně zaznamenal učedník Jan. Byl tak blízko u Ježíše, že se mu podařilo podrobně zachytit nejen jeho jednání, ale i jeho myšlenky, které dodnes formují náš svět a morálku.

Dramatická tvorba

Premiéra: 11.4.2020

Výroba: 2003