I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Benedikt XVI., s úctou k pravdě

Dokumentaristika

Premiéra: 19.4.2020

Výroba: 2018

 Dokument shromažďuje rozhovory s některými lidmi, kteří prožili nejkritičtější okamžiky prvního římského biskupa, který se po 700 letech zřekne prvního případu emeritního papeže. Klíč k pochopení tohoto historického rozhodnutí poskytuje papežův bratr Georg Ratzinger, bývalý mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi a někteří jeho spolupracovníci, jako například kardinál Christoph Schönborn nebo jeho asistent Stephen Horn. Spolu se svědectvími profesorů historie a teologie ze dvou papežských univerzit.

Dokument vypráví o osobní cestě Josepha Ratzingera od jeho původu až po příchod na papežský stolec, připomíná jeho úzkou spolupráci s Janem Pavlem II. a některé skutečné důvody jeho rezignace.


Dokumentaristika

Premiéra: 19.4.2020

Výroba: 2018