I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá k výročí volby papeže Františka

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Duchovní pořady

Výroba: 2020

Přenos bohoslužby, celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Duchovní pořady

Výroba: 2020