I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

22. 4. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 22.4.2020

Výroba: 2020

Kristus vstal z mrtvých! Velikonoce v Jeruzalémě

„Kristus vstal z mrtvých, aleluja!“ Radostná zvěst Velikonoční neděle zazněla i v Jeruzalémě. Slavnostní čtení ze čtyř evangelií u prázdného Božího hrobu symbolizuje poselství Velikonoc, které se odtud šíří do celého světa.


Velikonoční obřady v uzavřených chrámech a na internetu

Velikonoční liturgii sledovali letos věřící převážně v online přenosech. V arabských komunitách vzniklo také několik iniciativ, jak přenést slavení Velikonoc k lidem do jejich domovů.


Pravoslavní slavili Květnou neděli

Zatímco zvony v Betlémě ohlašovaly Velikonoční neděli, pravoslavní podle východního kalendáře slavili neděli Květnou.


Projevy solidarity v Jeruzalémě

Skupina dobrovolníků pomáhá v době koronavirové krize seniorům v jeruzalémské staré čtvrti, a třikrát týdně jim roznáší potravinové balíčky.

Zpravodajství

Premiéra: 22.4.2020

Výroba: 2020