I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Víra do kapsy

Nalinkoval Bůh můj život?

Publicistika

Premiéra: 25.4.2020

Výroba: 2020

Kdy můžeme o něčem říct, že to byla Boží vůle? O přirozených cestách rozlišování i o mimořádných zásazích Božích vypráví členka Komunity Blahoslavenství sr. Veronika Barátová.

Publicistika

Premiéra: 25.4.2020

Výroba: 2020