I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na Boží hod velikonoční z kostela sv. Václava v Ostravě

Duchovní pořady

Premiéra: 12.4.2020

Výroba: 2017

Přímý přenos bohoslužby ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.

Duchovní pořady

Premiéra: 12.4.2020

Výroba: 2017