I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Perly ostravské architektury

Kostel sv. Václava

Dokumentaristika

Premiéra: 26.4.2009

Výroba: 2007

Kostel sv. Václava Nejstarší dochovaná stavební památka z 1. pol. 13. stol.; na počátku 14. stol. vyhořel, v 2. pol. 14. stol. nová výstavba (presbytář, obdélná plochostropá loď a věž); 1539 původní loď zaklenuta a přeměněna na síňové trojlodí; 1556 požár, renesanční úpravy interiéru a zvýšení věže s cimbuřím, jež bylo součástí městského opevnění; 1603 v západní části trojlodí byla postavena kruchta a do zdi byly zasazeny 3 náhrobní kameny významných měšťanů a šlechticů; 17. stol. po obou stranách trojlodí přistavěny 2 barokní třílisté kaple; 1803-1839 klasicistní přestavba, původní gotická sakristie u presbytáře byla zbořena a vystavěna nová, gotická okna trojlodí a presbytáře zazděna, nahrazena širšími a nižšími půlkruhově ukončenými, strmá gotická střecha nahrazena dnešní střechou sedlovou, na věži odstraněno renesanční cimbuří, nahrazeno současným nejvyšším patrem nesoucím mohutnou báň s dvěma makovicemi a lucernami; do r. 1825 v okolí hřbitov, během archeologických průzkumů (60-léta) objeveny hroby z 13.-18.stol., včetně románského zdiva z 13.stol.; od 1889 filiální kostel (po výstavbě chrámu Božského Spasitele); v letech 1998 - 2004 probíhala generální rekonstrukce. Otevřen od 30.5.2004.

Dokumentaristika

Premiéra: 26.4.2009

Výroba: 2007