I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Vendula Karásková: Role EU v době pandemie

Publicistika

Premiéra: 9.5.2020

Výroba: 2020

Vendula Karásková, projektová manažerka Asociace pro mezinárodní otázky, komentuje jak EU obstála či neobstála v situaci koronavirové krize. Jsou oprávněné výtky, že EU dělá málo pro postiženou Evropu v době pandemie?

Publicistika

Premiéra: 9.5.2020

Výroba: 2020