I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kristovy stopy v Římě

Dokumentaristika

Premiéra: 10.4.2020

Výroba: 2019

Dokument zkoumá původ a historické důsledky četných relikvií Ježíše a jeho učedníků ve Věčném městě: fragmenty kříže, na kterém byl Ježíš ukřižován, kopí, které mu probodlo bok, Svaté schody, sloup bičování, trnovou korunu, hrobky apoštolů Petra a Pavla a další.
Velká část dokumentu je věnována výsledkům nejnovějších vykopávek z baziliky Svatého Pavla za hradbami a hrobky svatého Petra ve Vatikánu. Cestu relikvií spojených s Ježíšovým utrpením do Říma analyzují různí odborníci. Dokument rovněž ukazuje, jaký vliv měly tyto relikvie v dějinách a jak podnítily poutě do Říma, které sem přicházejí z celého světa.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.4.2020

Výroba: 2019