I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Benefiční koncert Pomoc pro Itálii

Hudba - benefice

Premiéra: 5.4.2020

Výroba: 2020

Z webu www.milosrdni.cz :
Ano, v Česku teď svádíme těžký boj, aby se šíření koronaviru co nejvíce zpomalilo a ideálně zastavilo, ale nezapomínejme na to, že jsou země, kde je situace mnohem horší! Třeba v Itálii… nemocnice nezvládají nápor nemocných, zdravotníci jsou na hranici úplného vyčerpání a mnozí z nich jsou sami nakažení, trpí nedostatkem zdravotnického materiálu a přístrojů potřebných pro ošetřování nakažených, chybí plicní ventilátory a další.

Naši spolubratři z Itálie nás proto poprosili o pomoc!Prosíme, pokud je to ve vašich možnostech, pomozte i Vy! Své dary můžete posílat na číslo konta 1341663309/0800 s variabilním symbolem 2020.Veškerý výtěžek ze sbírky bude použit v našich řádových nemocnicích v Itálii, kde naši spolubratři a spolupracovníci ošetřují nakažené koronavirem.Za všechny dary a modlitby předem mnohokrát děkujeme a prosíme o sdílení!

Hudba - benefice

Premiéra: 5.4.2020

Výroba: 2020